Vertailu: näin Suomen ja Hollannin pelikäytännöt eroavat toisistaan 🇫🇮 vs. 🇳🇱

Euroopassa on jo pidempään ollut erilaisia käytäntöjä pelialan lainsäädäntöön liittyen. Tämän artikkelin tarkoituksena on pureutua nykyisiin toimintatapoihin ja tehdä vertailua Suomen sekä Alankomaiden välillä. Vertaamme lyhyesti myös kirjallisuuskatsauksen perusteella käytäntöjä naapurimaa Ruotsiin. Teemme tämän perusteella yhteenvedon Suomen tilanteesta näihin muihin suuriin Euroopan unionin maihin nähden.

Vertailu: näin Suomen ja Hollannin pelikäytännöt eroavat toisistaan

🔎Taustaa

Suomen pelikäytäntö on toiminut jo vuosikymmeniä samalla tavalla, sillä Veikkaus on saanut lain mukaan monopoliaseman jo 60-luvun puolivälissä (tämä artikkeli). Tämä on johtanut siihen, että vain yksi yhtiö saa vastata rahapelien markkinoinnista, tarjonnasta, palveluista sekä tuotekehityksestä Suomessa. Markkina on kuitenkin muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikana, jolloin nettikasinot ovat saapuneet Suomen kamaralle. Pääasiassa Maltalta käsin toimivien verkkokasinoiden toimintaan ei kuitenkaan voi vaikuttaa, sillä etäpelaaminen on Suomesta käsin sallittua. Näiden toimijoiden markkinointi ei silti ole esimerkiksi netissä tai julkisilla paikoilla luvallista.

Tämä on johtanut siihen, että vain yksi yhtiö saa vastata rahapelien markkinoinnista, tarjonnasta, palveluista sekä tuotekehityksestä Suomessa. Markkina on kuitenkin muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikana, jolloin nettikasinot ovat saapuneet Suomen kamaralle. Pääasiassa Maltalta käsin toimivien verkkokasinoiden toimintaan ei kuitenkaan voi vaikuttaa, sillä etäpelaaminen on Suomesta käsin sallittua. Näiden toimijoiden markkinointi ei silti ole esimerkiksi netissä tai julkisilla paikoilla luvallista.

Suomessa on kuitenkin keskustelua siitä, pitäisikö lainsäädäntöä muuttaa. Lähtökohta asiaan suhtautumiseen on negatiivinen, sillä rahapelaamiseen suhtaudutaan Littlerin ja Järvinen-Tassopouloksen tutkimuksen mukaan (link) ennen kaikkea ongelmia aiheuttavana asiana. Tämä asetelma poikkeaa muista maista. Esimerkiksi Pollari (tutkimus) muistuttaa, että Euroopan komissio vastustaa Suomen monopolijärjestelmää ja yleinen trendi onkin Euroopassa ollut se, että rahapelimarkkinaa on vapautettu.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on pohtinut, pitäisikö rahapelimarkkinaa vapauttaa ja päästää myös muita toimijoita mukaan suomalaisille markkinoille. Tätä kysymystä on Ylen mukaan (tutkimus) perusteltu muun muassa kyseenalaistamalla nykyisen monopolijärjestelmän hyötyjä nykypäivänä. Lisäksi Pollarin tutkimuksesta (link) käy ilmi, että yli 60 prosenttia rahapeliongelmista kärsivistä pelaajista aloittaa fyysisillä peliautomaateilla, jotka sijaitsevat kauppojen ja kivijalkaliikkeiden aulassa. Tämä on kansainvälisessä mittakaavassa hyvin poikkeuksellista, että rahapelit saavat näkyä tällä tavalla julkisissa tiloissa.

🇳🇱Alankomaiden pelimarkkinaan suhtaudutaan hieman rennommalla otteella

Alankomaissa tilanne on taas täysin toinen. Littlerin ja Järvinen-Tassopouloksen tutkimus (link) osoittaa, että Alankomaissa rahapelaamista pidetään yhteiskunnallisesta näkökulmasta tarkasteltuna viihteellisenä.

Lisenssien alla toimivia operaattoreita on ollut useita ja heillä on peliviranomaisten määräämiä tehtäviä, jotka tulee täyttää toimiluvan jatkumista varten. Esimerkiksi potentiaaliset ongelmat rahalla pelaamisen kanssa yritetään ehkäistä siten, että asiakas voi lopettaa liiallisen pelaamisen sulkemalla itse pelitilinsä väliaikaisesti tai lopullisesti. Alankomaiden pelimarkkina on tällä hetkellä viranomaisten tarkemman selvityksen alla, mutta Littlerin ja Järvinen-Tassopouloksen mukaan (link) markkinan toimilupaperusteisuus on tällä hetkellä muutoksen alla ja lisenssipohjainen markkina uudistuu täysin vuoden 2020 aikana.

🇸🇪Ruotsi taipui kuluttajien muuttuneelle käyttäytymiselle

Esimerkiksi Ruotsissa monopoli purettiin vuoden 2019 alussa ja sen sijaan kasinomarkkina avattiin kilpailulle. Paikallinen järjestelmä on siirtynyt toimilupaperusteiseen malliin, jonka mukaan kasinot hakevat toimilupaa paikalliselta viranomaiselta toimintansa aloittamiseksi.

Yle kertoo (link), että Ruotsin markkinoiden avautuminen johtui ennen kaikkea ulkomaisten nettikasinoiden markkinaosuuden rohmuamisesta, sillä muualta käsin toimivat nettikasinot olivat vieneet yli puolet netissä pelattavien rahapelien markkinoista. Ruotsin valtio velottaakin nyt toimiluvista maksuja ja ansaitsee samalla rahaa. SVT:n mukaan (link ) Ruotsin toimiluvan alaisuudessa on jo yli 60 peliyhtiötä suhteellisen lyhyessä ajassa.

📑Yhteenveto

Suomen malli on Alankomaihin ja Ruotsiin verrattuna todella paljon konservatiivisempi, mikä on herättänyt paljon keskustelua. Esimerkiksi Ruotsin viranomaiset ovat rehdin analyysin jälkeen todenneet, että he saavat enemmän rahallista hyötyä avaamalla kilpailun myös muille toimijoille. Suomessa taas rahapelaamisen merkittävä osa tulee fyysisten toimitilojen hedelmäpeleistä, mikä poikkeaa muiden maiden käytännöistä. Suomen pelimarkkina on siis eurooppalaisesta näkökannasta tarkasteltuna poikkeuksellinen ja monopoliasema on monissa muissa maissa jo ehditty purkaa.

👨‍🏫 Suositukset

Suomessa olisi hyvä tutustua avoimin mielin muiden maiden pelialan käytäntöihin sekä arvioida niiden haittoja ja hyötyjä. Kilpailu- ja kuluttajavirasto selvittää parhaillaan, miten rahapelimarkkinan saa toimimaan kaikkein tehokkaimmin. Mikäli kilpailu avautuu, viranomaisten on hyvä miettiä toimilupaperusteiseen malliin tarkasti säännöt, joita jokainen osapuoli noudattaa. Tällä tavalla on mahdollista löytää jokaisille osapuolille sopiva ratkaisu sekä välttää peliriippuvaisuutta. Esimerkiksi Alankomaiden peliviranomaiset ovat määritelleet tarkasti peliongelmien ehkäisemiseksi käytännöt, jotka tulee löytyä jokaiselta kasinolta. Vastaavaa järjestelmää olisi pelimarkkinoiden mahdollisen avaamisen takia syytä miettiä myös Suomen päässä.