₿itcoin-pelaaminen – mitä, miksi ja mistä on kyse?

Tämän artikkelin päämääränä on selvittää tarkemmin, mistä bitcoinista on nettikasinolla pelattaessa oikein kyse. Bitcoinilla pelaaminen on yleistynyt nettikasinoilla pelattaessa todella kovasti, minkä takia se käy nykyään maksuvälineenä useilla eri kasinoilla. Tässä artikkelissa tarkastellaan myös siihen liittyviä hyötyjä nettikasinoilla pelattaessa sekä pohditaan mahdollisia riskejä, joita sen käyttöön voi liittyä. Teemme myös tutkimuksen perusteella ehdotuksia, miten bitcoinin yleisyyttä voisi lisätä.

Bitcoin-pelaaminen

🔎Taustaa

Bitcoin on suosituin kryptovaluutta, jonka toiminta perustuu lohkoketjuajatteluun sekä riippumattomuuteen pankeista sekä muista rahoitustoimijoista. Sen suosio lähti räjähdysmäiseen kasvuun vuoden 2014 aikana, jolloin tämä kryptovaluutta alkoi Kauppalehden mukaan yleistyä maksuvaluuttana. (https://www.kauppalehti.fi/uutiset/bitcoinin-suosio-kasvaa-vastoinkaymisista-huolimatta/727ea03d-9ec0-344f-bc5d-45a2df7de170).

Bitcoin on muuttanut ihmisten rahankäyttöä, minkä johdosta myös nettikasinoiden on tarvinnut reagoida tähän muuttuneen kuluttajakäyttäytymiseen. Lehtosen ja Werlen mukaan (http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1222118/FULLTEXT01.pdf) mukaan kryptovaluuttojen käyttö mahdollistaa myös negatiivisia puolia, sillä käyttäjien anonymiteetin vuoksi sitä voidaan käyttää esimerkiksi erilaisissa laittomissa operaatioissa.

Bitcoinissa on kuitenkin suuri volatiliteetti, minkä johdosta arvo saattaa heilahdella todella suurestikin. Tässä piilee pelaajan kannalta myös suuri riski, sillä talletuksen arvo voi kasvaa tai pienentyä merkittävästi, mikäli rahoja ei nosta tai pelaa nopealla tahdilla. Bitcoinin arvo on ollut korkeimmillaan joulukuussa 2017, jolloin yksi bitcoin vastasi yli 16 000 euroa. Arvo on laskenut tämän noteerauksen jälkeen noin viidesosaan, joten tuolloin tätä kryptovaluuttaa ostaneet henkilöt ovat maksaneet sangen kalliin hinnan päivän kurssiin verrattuna.

Lehtosen ja Werlen tutkimuksen mukaan (http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1222118/FULLTEXT01.pdf) bitcoineja ei ole kuitenkaan omaksuttu niin nopeasti kasinon maksutavoiksi kuin olisi voitu olettaa. Syy tähän piilee tällä hetkellä siinä, ettei suurin osa kasinopelaajista halua vielä käyttää sitä maksutapana. Tämän johdosta kasinot eivät välttämättä halua panostaa bitcoinin maksuvaihtoehtoihin, sillä kustannukset voivat tällä hetkellä nousta korkeammaksi kuin niistä saatu tuotto. Nettikasinot ovat kuitenkin tietoisia siitä, että kyseessä on tulevaisuuden maksutavasta, joka tulee varmasti yleistymään. Lehtosen ja Werlen tutkimus kuitenkin osoittaa, että kasinot suhtautuvat hieman varauksella bitcoinin negatiiviseen maineeseen sekä arvon suureen vaihteluun.

📝Vaihtoehdot

Kirjallisuuskatsauksen perusteella voimme todeta, että bitcoinin potentiaali rahapelimarkkinoilla on kiistaton. Sitä varjostavat niin pelaajien kuin kasinoidenkin ajattelumallit, joita on mahdollisuus muokata. Esittelemme seuraavaksi muutamia vaihtoehtoja, joiden tarkoituksena on tukea bitcoinin yleistymistä.

📑Ehdotettu vaihtoehto:

Näemme, että valuuttaa suojaavat johdannaiset olisivat erinomainen vaihtoehto molempien osapuolten kannalta. Pelaajat voisivat siis säilyttää huoletta bitcoineja pelitilillä ilman, että niitä tarvitsisi kotiuttaa kiireessä mahdollisten arvonmuutosten takia. Tällä tavalla nettikasinoiden ei tarvitsisi miettiä tällaisia asioita – etenkään puhtaasti bitcoineilla toimivilla kasinoilla. Peliviranomaiset nimittäin tarkkailevat alaisuudessaan toimivien kasinoiden maksukykyä todella tarkkaan ja pikaiset arvonmuutokset voisivat vaikuttaa merkittävästi bitcoinilla toimivien kasinoiden likviditeettiin. Tällä tavalla voitaisiin välttyä suuremmilta ongelmilta.

📓 Suositukset

Bitcoinilla pelaaminen sisältää monia seikkoja, joiden takia pelaajat ja kasinot vielä vierastavat sen käyttöä. Onkin tärkeää, että jatkossa puututaan näihin syihin, joiden takia molemmat osapuolet vierastavat näitä seikkoja. Tässä on erinomainen jatkotutkimuksen aihe, jotta voimme perehtyä tarkemmin bitcoiniin liittyviin asenteisiin, ajatuksiin sekä muihin merkittäviin tekijöihin. Bitcoin on kiistatta yksi tulevaisuuden tärkeitä juttuja, minkä takia siihen liittyvää tutkimusta kannattaa tehdä aktiivisesti.